විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

(sulochana dharmarathne )

23 Jun 2022 | 9:30 AM 17විදුලි කප්පාදුව අද දිනයේදීත් පැය දෙකයි විනාඩි 30 ක් සිදු කිරීමට අවසර ලබාදුන් බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා. 

මේ අනුව ඒ සිට එල් දක්වා කලාපවලට දහවල් 12 සිට රාත්‍රි 10 දක්වා කාලයේ දී පැය දෙකයි විනාඩි 30 ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙණු ඇති. 

එමෙන්ම පී සිට කි්‍යු දක්වා කලාපවලට ද එම කාලය තුළ විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත බවයි විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කළේ. COMMENTS


TOP STORIES


චීන සහල් තොගය භාර ගැනේ

චීනය ප්‍රදානය කරන මෙට්‍රික් ටොන් 10000 ක සහල් තොගයේ පළමු කොටස චීන තානාපති කාර්යාලය විසින් අධ්‍යාප

29 Jun 2022 | 11:45 AM 8


ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය වැසෙයි

29 Jun 2022 | 10:45 AM 7


වැලි මැසි රෝගී තත්ත්වයේ වර්ධනයක්

29 Jun 2022 | 10:45 AM 9


දිනපතා පුවත් පත් බෙදා හැරිමත් නතර කෙරේ

29 Jun 2022 | 10:15 AM 10FEATURES