හොර පොට්වල පෙට්‍රල්වල ගණන්

(sulochana dharmarathne )

23 Jun 2022 | 11:00 AM 17ඉන්ධන අර්බුදයත් සමඟ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල ජාවාරම්කරුවන් පෙට්‍රල් ලීටරය රුපියල් 1000 ක මිලකට අලෙවි කරන බව මහජනතාව පවසනවා. 

නාගරික ඇතැම් පුද්ගලයින් මෙය ව්‍යාපාරයක් බවට පත්කරගෙන ඇති බව සඳහන්. COMMENTS


TOP STORIES


චීන සහල් තොගය භාර ගැනේ

චීනය ප්‍රදානය කරන මෙට්‍රික් ටොන් 10000 ක සහල් තොගයේ පළමු කොටස චීන තානාපති කාර්යාලය විසින් අධ්‍යාප

29 Jun 2022 | 11:45 AM 8


ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය වැසෙයි

29 Jun 2022 | 10:45 AM 7


වැලි මැසි රෝගී තත්ත්වයේ වර්ධනයක්

29 Jun 2022 | 10:45 AM 9


දිනපතා පුවත් පත් බෙදා හැරිමත් නතර කෙරේ

29 Jun 2022 | 10:15 AM 10FEATURES