අක්කා - නගෝ

15 Sep 2022 | 5:45 PM 31ගිගි හැඩිඩ් - අවුරුදු  27යි. ඒ අක්කා.

ඇගේ සහෝදරිය 25 හැවිරිදි බෙලා හැඩිඩ්.

නිව් යෝර්ක් විලාසිතා සතියේ  කැපී පෙනුණු  'කැට්වෝක්' ප්‍රසංගය. 

හැඩිඩ් සහෝදරියන්  ගේ  සංදර්ශනය කාගේත් දෙනෙත්  සොරා ගෙන තිබුනා. COMMENTS


TOP STORIES


කරීනා - 'ඇඳුම් බැහැ' කියයි

කරීනා කපූර් - සිය 42 වැනි උපන්දිනයේදී සාද දෙකක් සංවිධාන  කළා.

පළමු වැන්න පවුලේ අය සමග.<

22 Sep 2022 | 4:00 PM 196


චොප්රා - සිඟිත්තිය අරගෙන නැග්ග තැන

21 Sep 2022 | 5:30 PM 44


යොහානිගේ මැණිකේ - අලුත්ම බොලිවුඩ් චිත්‍රපටයට

16 Sep 2022 | 3:15 PM 66


'කේක් කතක්' - කත හැකිද ?

16 Sep 2022 | 1:15 PM 29FEATURES