රිටි පැනීමේ ඉසව්වෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් යුද හමුදාවෙන්

18 Sep 2022 | 7:45 AM 16රිටි පැනීමේ ඉසව්වෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවීමට යුද හමුදාව නියෝජනය කරන අරුන්තවරාසා  පුවිතරන් සමත් වුණා.

ඒ හෝමාගම - දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති ආසියානු මළල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගයකදී.

22 දෙහැවිරිදි - පුවිතරන් දැක්වූ  දක්ෂතාව  මීටර් 5.15 ක්.

වසර 5කට පෙර ඉෂාර සඳරුවන් ශ්‍රී ලංකා   වාර්තාව හිමිකරගෙන තිබුනේ  මීටර් 5.11 ක් ලෙස සටහන් කරමින්.COMMENTS


TOP STORIES


රිටි පැනීමේ ඉසව්වෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් යුද හමුදාවෙන්

රිටි පැනීමේ ඉසව්වෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවීමට යුද හමුදාව නියෝජනය කරන අරුන්ත

18 Sep 2022 | 7:45 AM 16


වනිඳුගෙන් බලපෑම් බව මුත්තයියා කියයි

17 Sep 2022 | 5:00 PM 17


දැල්පන්දු ශූරියන් ට ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ලක්ෂ 20 බැගින් ප්‍රදානයක්

17 Sep 2022 | 7:45 AM 40


T20 ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය මෙන්න

16 Sep 2022 | 5:15 PM 43FEATURES