කතා කාලය ඉල්ලා ජී එල් ජාත්‍යන්තරයට

(sulochana dharmarathne )

22 Sep 2022 | 1:30 PM 19ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රීවරුන් 13 දෙනාට පාර්ලිමේන්තු කතා කාලය ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පාර්ලිමේන්තු සංගම්වලට පැමිණිලි කළ බව  මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ප්‍රකාශ කළා. 

අදාල මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දහතුන් දෙනාගේ අත්සන් සහිතව අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංවිධානයේ මහලේකම්වරයාට මෙන්ම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ මහලේකම්වරයාට මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කළ බවද ජීගඑල් පීරිස් මහතා සඳහන් කළේ. COMMENTS


TOP STORIES


ලොකු ලූණු සඳහා රුපියල් 50 ක බදු

ආනයනික ලොකු ලූණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 50 ක බද්දක් පැනවීමට මුදල් අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබෙනව

28 Sep 2022 | 4:00 PM 5


උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමිට වරෙන්තු

28 Sep 2022 | 3:45 PM 5


රාජාංගනය මන්ත්‍රිගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

28 Sep 2022 | 3:30 PM 9


සභාපති ධුරය ඉල්ලා විපක්ෂය විරෝධයක

28 Sep 2022 | 3:15 PM 5FEATURES