නිලතල කිහිපයකට උසස් නිලතල සභාවේ අනුමැතිය

(sulochana dharmarathne )

22 Sep 2022 | 2:00 PM 17අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් තිදෙනකු , තානාපතිවරයකු සහ ආයතන සභාපතිවරුන් තිදෙනකු පත් කිරීමට උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු  කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා. 

ඒ අනුව ජපානයේ නව ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස රොඩ්නි මනෝරන්ජන් පෙරේරා මහතා පත් කිරීමට නියමිතව බව සඳහන්.

එමෙන්ම වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස බී එල් ඒ ජේ ධර්මකීර්ති මහතාද, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පී එච් සී රත්නායක මහතාද, මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස එස් හෙට්ටිආරච්චි මහතා පත් කිරීමටද උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව අනුමතිය හිමිවී තිබෙනවා.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස එල් එච් රංජිත් සේපාල මහතා පත්කර ඇති බව සඳහන්. ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස අතුල ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා පත්කිරීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම ජාතික ජලසම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස නිශාන්ත රණතුංග මහතා පත් කිරීමටද කාරක සභාවේ අනුමතිය හිමිවූ බව  පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා සඳහන් කළා. COMMENTS


TOP STORIES


ලොකු ලූණු සඳහා රුපියල් 50 ක බදු

ආනයනික ලොකු ලූණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 50 ක බද්දක් පැනවීමට මුදල් අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබෙනව

28 Sep 2022 | 4:00 PM 5


උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමිට වරෙන්තු

28 Sep 2022 | 3:45 PM 5


රාජාංගනය මන්ත්‍රිගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

28 Sep 2022 | 3:30 PM 9


සභාපති ධුරය ඉල්ලා විපක්ෂය විරෝධයක

28 Sep 2022 | 3:15 PM 5FEATURES