විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා විකාශන අධිකාරී පනතක්

23 Sep 2022 | 11:30 AM 30විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වාදීමට හැකිවන ලෙස නව විකාශන නීතියක් හඳුන්වාදීම සඳහා යෝග්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍ය  මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා.

මහජනතාවට වගවන මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. 

ඒ අනුව අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතුවයි  අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව පත්කර ඇත්තේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණය සැකෙවින්....

විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා විකාශන අධිකාරි පනතක් හඳුන්වා දීම

ශ්‍රී ලංකාව තුළ රූපවාහිනි, ගුවන්විදුලි හා නව මාධ්‍යයන්හි අන්තර්ගතයන් නියාමනය කිරීම සඳහා දැනට මූලික නීතියක් නොමැති අතර ඒ හේතුවෙන් එවැනි මාධ්‍යයන් සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී මෙන්ම එකී මාධ්‍යයන් විසින් ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය අන්තර්ගතයන් විකාශනය කිරීමේදී ඇතැම් විට විවිධ පාර්ශ්වයන්ට නොයෙකුත් ගැටලුවලට මුහුණ පෑමට සිදුව ඇත. 

ඇතැම් මාධ්‍යයන් සදාචාර විරෝධි අයුරින් ජනතාව තුළ වෛරී අදහස් ඉස්මතු වන ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් මෑත කාලයේදී රට තුළ විවිධ ගැටලු මතුව තිබේ. 

එබැවින්, භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ උපරිම නිදහස ආරක්ෂා කරමින් තාක්ෂණික මෙන්ම නෙතික ක්ෂේත්‍රයන්හි දැනට සිදුවෙමින් පවතින වෙනස්කම් ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, මහජනතාවට වග වන මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමට හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට හැකි වන අයුරින් නව විකාශන නීතියක් හඳුන්වා දීම පිණිස ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව සැලකිල්ලට ගෙන, ඒ සඳහා වන යෝග්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස අධිකරණ්, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ් ඇමතිතුමාගේ සභාපතිත්වය යටතේ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවක් පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලදී.COMMENTS


TOP STORIES


ලොකු ලූණු සඳහා රුපියල් 50 ක බදු

ආනයනික ලොකු ලූණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 50 ක බද්දක් පැනවීමට මුදල් අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබෙනව

28 Sep 2022 | 4:00 PM 5


උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමිට වරෙන්තු

28 Sep 2022 | 3:45 PM 5


රාජාංගනය මන්ත්‍රිගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

28 Sep 2022 | 3:30 PM 9


සභාපති ධුරය ඉල්ලා විපක්ෂය විරෝධයක

28 Sep 2022 | 3:15 PM 5FEATURES