දුම්කොළ, මත්පැන් දිනකට 110 කට දිවි අහිමි කරයි

24 Feb 2021 | 5:00 PM 281දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර භාවිතය හමුවේ දිනකට පුද්ගලයින් 110 ක් අවම වශයෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්වන බව දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ සභාපති සමාධි රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ වී එෆ් එම් කතා මිනිස්ටි්‍ර වැඩසටහනට එක්වෙමින්.COMMENTS


TOP STORIES


චීන සහල් තොගය භාර ගැනේ

චීනය ප්‍රදානය කරන මෙට්‍රික් ටොන් 10000 ක සහල් තොගයේ පළමු කොටස චීන තානාපති කාර්යාලය විසින් අධ්‍යාප

29 Jun 2022 | 11:45 AM 8


ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය වැසෙයි

29 Jun 2022 | 10:45 AM 8


වැලි මැසි රෝගී තත්ත්වයේ වර්ධනයක්

29 Jun 2022 | 10:45 AM 9


දිනපතා පුවත් පත් බෙදා හැරිමත් නතර කෙරේ

29 Jun 2022 | 10:15 AM 10FEATURES