පැරීසියේ තිබෙන අමුතු නීතිය

01 Mar 2021 | 3:30 PM 332පැරීසියෙ තිබෙන අමුතු නීතියක් පිළිබඳව පසුගියදා රැෆෙල්ලා ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කලා.පැරීසියේ සිදු කරන්නට ගිය ඡායාරූපගත කිරීමකදී මෙය සිදු වී තිබුණා
 
එම ඡායාරූපගත කිරීමට අවසර ලැබුණත් කිසිදු භාණ්ඩයක් පොලොව මත තබන්නට ඔවුන්ට අවසර ලැබී නැහැ.ඔවුන්ට අවසර ලැබී තිබුණේ කකුල් තබන්නට පමණි.
 
වැඩිදුරටරටත් ඇය පවසා සිටියේ ආලෝක උපකරණ හෝ කැමරා භාණ්ඩයක්වත් පොලොවමත තැබීමට අවසර නොමැති බවයි.එලෙස තැබුවානම් එරට නීතිය අනුව නඩුව නඩුවක් පවා දැමීමට නීතිමය අවකාශය ඇති බවත් ඇය පවසා සිටියා.
 
ඒ පසුගියදා v fm නාලිකාවේ විකාශය වූ ඉරිදාලංකාරය වැඩසටහනට සහභාගි වෙමින්.COMMENTS


TOP STORIES


උ/පෙළ දරුවන්ට ඔවදනක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ලබන සතියේ සඳුදා... ඒ කියන්නේ 7 වැනිදා පටන් ගන්නවා.

04 Feb 2022 | 12:30 PM 179


ටින් ටින්ගේ ලොවට ගිය ඉන්දුනීසියානුවා

20 Jan 2022 | 12:00 PM 120


නිරූපණ ශිල්පිනි හසිනි දේශපාලනයට

13 Jan 2022 | 12:30 PM 135


සරුංගලයක් හා අඩි 40ක් උඩ ගිය අයෙක්

21 Dec 2021 | 11:15 AM 99FEATURES