පැරීසියේ තිබෙන අමුතු නීතිය

01 Mar 2021 | 3:30 PM 382පැරීසියෙ තිබෙන අමුතු නීතියක් පිළිබඳව පසුගියදා රැෆෙල්ලා ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කලා.පැරීසියේ සිදු කරන්නට ගිය ඡායාරූපගත කිරීමකදී මෙය සිදු වී තිබුණා
 
එම ඡායාරූපගත කිරීමට අවසර ලැබුණත් කිසිදු භාණ්ඩයක් පොලොව මත තබන්නට ඔවුන්ට අවසර ලැබී නැහැ.ඔවුන්ට අවසර ලැබී තිබුණේ කකුල් තබන්නට පමණි.
 
වැඩිදුරටරටත් ඇය පවසා සිටියේ ආලෝක උපකරණ හෝ කැමරා භාණ්ඩයක්වත් පොලොවමත තැබීමට අවසර නොමැති බවයි.එලෙස තැබුවානම් එරට නීතිය අනුව නඩුව නඩුවක් පවා දැමීමට නීතිමය අවකාශය ඇති බවත් ඇය පවසා සිටියා.
 
ඒ පසුගියදා v fm නාලිකාවේ විකාශය වූ ඉරිදාලංකාරය වැඩසටහනට සහභාගි වෙමින්.COMMENTS


TOP STORIES


කරීනා - 'ඇඳුම් බැහැ' කියයි

කරීනා කපූර් - සිය 42 වැනි උපන්දිනයේදී සාද දෙකක් සංවිධාන  කළා.

පළමු වැන්න පවුලේ අය සමග.<

22 Sep 2022 | 4:00 PM 197


චොප්රා - සිඟිත්තිය අරගෙන නැග්ග තැන

21 Sep 2022 | 5:30 PM 44


යොහානිගේ මැණිකේ - අලුත්ම බොලිවුඩ් චිත්‍රපටයට

16 Sep 2022 | 3:15 PM 67


'කේක් කතක්' - කත හැකිද ?

16 Sep 2022 | 1:15 PM 30FEATURES