පැරීසියේ තිබෙන අමුතු නීතිය

01 Mar 2021 | 3:30 PM 236පැරීසියෙ තිබෙන අමුතු නීතියක් පිළිබඳව පසුගියදා රැෆෙල්ලා ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කලා.පැරීසියේ සිදු කරන්නට ගිය ඡායාරූපගත කිරීමකදී මෙය සිදු වී තිබුණා
 
එම ඡායාරූපගත කිරීමට අවසර ලැබුණත් කිසිදු භාණ්ඩයක් පොලොව මත තබන්නට ඔවුන්ට අවසර ලැබී නැහැ.ඔවුන්ට අවසර ලැබී තිබුණේ කකුල් තබන්නට පමණි.
 
වැඩිදුරටරටත් ඇය පවසා සිටියේ ආලෝක උපකරණ හෝ කැමරා භාණ්ඩයක්වත් පොලොවමත තැබීමට අවසර නොමැති බවයි.එලෙස තැබුවානම් එරට නීතිය අනුව නඩුව නඩුවක් පවා දැමීමට නීතිමය අවකාශය ඇති බවත් ඇය පවසා සිටියා.
 
ඒ පසුගියදා v fm නාලිකාවේ විකාශය වූ ඉරිදාලංකාරය වැඩසටහනට සහභාගි වෙමින්.COMMENTS


TOP STORIES


ඉන්දියාවට යන යොහානි

කෝටි 11 කට වැඩි යූ ටියුබ් නැරඹුම් වාර හිමි ‘මැණිකේ මගේ හිතේ’ ප්‍රති නිර්මාණ ගීතය ගැයීම නිසා ඉන්දි

22 Sep 2021 | 11:30 AM 88


දේශයට දුලීකා - වෙනසකට පා තබයි

29 Aug 2021 | 12:45 PM 137


දිනක්ෂිගේ නිසදැස

29 Aug 2021 | 10:00 AM 89


චන්ද්‍රිකාගෙන් මංගලට ආශිර්වාදයක්

20 Aug 2021 | 4:15 PM 23


COVID -19 UPDATE

510,040

24 SEP 2021 - 09.00AM


FEATURESනම චොරලු

27 Sep 2021 | 2:45 PM 39