මුදලට ලේ බැංකුවෙන් ලේ ගන්න පුළුවන්ද?

(Madara kiriella )

10 Mar 2021 | 4:45 PM 376ලේ බැංකුව තුලින් කිසිම විටක මුදලට රුධිරය ලබා නොදෙන බව "ජාතික රුධිර පාරවිලන මධ්‍යස්ථානයේ" අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා පවසනවා.
 
"V Fm කතා මිනිස්ට්‍රි" වැඩසටහන හා එක්වෙමින් ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ,
 
ලෝකයේ ඉහළම ස්ථානයක ජාතික රුධිර පාරවිලනය මධ්‍යස්ථානය පවතින බවයි. එයට හේතුව වන්නේ 100•/• ම ස්වෙච්ඡාවෙන් කිසිම ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂා නොකරන දායකයන් මත ජාතික රුධිර පාරවිලන මධ්‍යස්ථානය පවතින නිසා බවයි.
 
මුදල් මත මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුවුවහොත් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ අරමුණින් අනාරක්ෂිත රුධිර දායකයන් ඉදිරිපත්වීමට ඉඩකඩ ඇති නිසා  ජාතික රුධිර පාරවිලනය මධ්‍යස්ථානයේ මුළු පද්ධතියම අනාරක්ෂිත වන බව ඔහු පෙන්වා දෙනවා.
 
එම නිසා "ජාතික රුධිර පාරවිලනය මධ්‍යස්ථානය" තුලින් මුදලට ලේ මිලදී ගැනීමක් සිදුකර නොහැකි බවයි ඔහු පවසන්නේ.COMMENTS


TOP STORIES


චීන සහල් තොගය භාර ගැනේ

චීනය ප්‍රදානය කරන මෙට්‍රික් ටොන් 10000 ක සහල් තොගයේ පළමු කොටස චීන තානාපති කාර්යාලය විසින් අධ්‍යාප

29 Jun 2022 | 11:45 AM 8


ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය වැසෙයි

29 Jun 2022 | 10:45 AM 8


වැලි මැසි රෝගී තත්ත්වයේ වර්ධනයක්

29 Jun 2022 | 10:45 AM 9


දිනපතා පුවත් පත් බෙදා හැරිමත් නතර කෙරේ

29 Jun 2022 | 10:15 AM 10FEATURES