කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 500 ක් ස්ථාපනයට කැබිනට් අනුමැතිය.

04 May 2021 | 11:15 AM 33කන්ටේනර් බහාලුම් භාවිත කර දිවයිනේ තෝරා ගත් ස්ථාන ආශ්‍රිතව එළිමහන් ව්‍යායාම් සහ කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 500 ක් පිහිටුවීම සඳහා ක්‍රිඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට ද කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා. ජයගමු තේමාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන  මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 625ක්.
මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් වාර්ෂිකව ලක්ෂයකට අධික පොදු මහජනතාවට සහ 5000 ක පමණ ක්‍රීඩක ක්‍රිඩිකාවන් හට ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට හැකි බවයි රජය පවසන්නේ.

මෙම කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් යෞවන සමාජ සහ ක්‍රිඩා සමාජ වෙත එහි වගකීම් පැවරීමට සැළසුම් කර ඇති බව සඳහන්. එමෙන්ම එක් කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා අවම වශයෙන් එක් පුහුණුකරුවෙකු යෙදවීමට ද සැළසුම් කර ඇති අතර 2022 වසර අවසන් වීමට පෙර මෙම ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීම රජයේ අරමුණයි. එමෙන්ම මෙම වසර තුළ දිවයිනේ තෝරා ගත් ස්ථාන 250 ක් ආවරණය වන පරිදි මෙම එළිමහන් ව්‍යායාම් සහ කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා. 

 
 COMMENTS


TOP STORIES


විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට රක්ෂණාවරණයක්

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් ඉහළ ප්‍රතිලාභ හිමිවන රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමට රජය සූදානම් වනවා.

18 May 2021 | 5:30 PM 5


දින 5 කට රෝගීන් දෙගුණයකින් වැඩි වීමේ අවදානමක්

18 May 2021 | 5:30 PM 22


කිරිදෙන මව්වරුන්ටත් කොවිඩ් එන්නත - සෞඛ්‍ය අංශ

18 May 2021 | 4:30 PM 22


සංවාදයට තුඩු දුන් 1990 සුව සැරිය ගිලන්රථ

18 May 2021 | 4:30 PM 27


COVID -19 UPDATE

145,202

18 MAY 2021 - 10.10 AM


FEATURES