තැපැල් සේවා ප්‍රමාද වෙයි

04 May 2021 | 11:15 AM 27පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් තැපැල් සේවාවන් ප්‍රමාද විය  හැකි බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ අනුව තැපැල් කාර්යාල 4 ක් සහ උප තැපැල් කාර්යාල 28 ක් කොරෝනා වසංගතය හමුවේ මේ වන විට වසා දමා ඇතැයි ද සඳහන්. කෙසේ වෙතත් ඉදිරියේ දී තැපැල් සේවාවන් හි යම්කිසි ප්‍රමාදයක් සිදුවිය හැකි බවත්, වසංගත තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් අවම වන විට එම සේවාවන් කඩිනමින් මහජනතාව වෙත ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවත් තැපැල්පතිවරයා පෙන්වා දෙනවා. 

 
 COMMENTS


TOP STORIES


විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට රක්ෂණාවරණයක්

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් ඉහළ ප්‍රතිලාභ හිමිවන රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමට රජය සූදානම් වනවා.

18 May 2021 | 5:30 PM 5


දින 5 කට රෝගීන් දෙගුණයකින් වැඩි වීමේ අවදානමක්

18 May 2021 | 5:30 PM 22


කිරිදෙන මව්වරුන්ටත් කොවිඩ් එන්නත - සෞඛ්‍ය අංශ

18 May 2021 | 4:30 PM 22


සංවාදයට තුඩු දුන් 1990 සුව සැරිය ගිලන්රථ

18 May 2021 | 4:30 PM 27


COVID -19 UPDATE

145,202

18 MAY 2021 - 10.10 AM


FEATURES