වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය කල් යයි

04 May 2021 | 1:15 PM 29කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් හෙට දිනයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පාර්ලිමේන්තු විවාදය කල් දැමීමට පක්ෂ නායකයින් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ, අදාළ පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වූ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිගමනය මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තුවට නොලැබීම හේතුවෙන්. අදාළ පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වූ විවාදය මීට පෙර
හෙට දිනයේ දී විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබූ අතර එදිනම ඊට අදාළ ඡන්ද විමසීම සිදු කිරීමටයි මීට පෙර පක්ෂ නායකයින් තීරණය කර තිබුණේ.COMMENTS


TOP STORIES


විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට රක්ෂණාවරණයක්

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් ඉහළ ප්‍රතිලාභ හිමිවන රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමට රජය සූදානම් වනවා.

18 May 2021 | 5:30 PM 5


දින 5 කට රෝගීන් දෙගුණයකින් වැඩි වීමේ අවදානමක්

18 May 2021 | 5:30 PM 22


කිරිදෙන මව්වරුන්ටත් කොවිඩ් එන්නත - සෞඛ්‍ය අංශ

18 May 2021 | 4:30 PM 22


සංවාදයට තුඩු දුන් 1990 සුව සැරිය ගිලන්රථ

18 May 2021 | 4:30 PM 27


COVID -19 UPDATE

145,202

18 MAY 2021 - 10.10 AM


FEATURES