වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

04 May 2021 | 3:45 PM 37කොවිඩ් 19 වසංගතය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම හේතුවෙන් වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලුම සංචාරක නිවාස, වන නිවහන් සහ කදවුරු බිම් හෙට සිට සංචාරකයින් සඳහා තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. දැනටමත් නවාතැන් පහසුකම් වෙන් කරගෙන ඇති පුද්ගලයින් වෙත නැවත දිනයක් වෙන් කර දීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ඉදිරියේදී නිකුත් කරන බවයි වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ.

 
 COMMENTS


TOP STORIES


විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට රක්ෂණාවරණයක්

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් ඉහළ ප්‍රතිලාභ හිමිවන රක්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමට රජය සූදානම් වනවා.

18 May 2021 | 5:30 PM 5


දින 5 කට රෝගීන් දෙගුණයකින් වැඩි වීමේ අවදානමක්

18 May 2021 | 5:30 PM 22


කිරිදෙන මව්වරුන්ටත් කොවිඩ් එන්නත - සෞඛ්‍ය අංශ

18 May 2021 | 4:30 PM 22


සංවාදයට තුඩු දුන් 1990 සුව සැරිය ගිලන්රථ

18 May 2021 | 4:30 PM 27


COVID -19 UPDATE

145,202

18 MAY 2021 - 10.10 AM


FEATURES