පන්දහසේ දීමනාව සම්බන්ධයෙන් අක්‍රමිකතා රැසක්

(GIHAN SAMPATH BANDARA )

22 Jul 2021 | 8:30 AM 31කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් පුද්ගලයින්ට ලබාදුන් රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව සම්බන්ධයෙන් අක්‍රමිකතා රැසක් සිදුව ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණ වී තිබෙනවා. 

අදාල දීමනා ලබාදීමේ වැඩපිලිවෙල සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ විගණනයකදී මේ බව අනාවරණ වූ බවයි ජාතික විගණන කාර්යාලයේ ආරංචි පැවැසුවේ.

නියමිත මුදල ඉක්මවා ගෙවීම් සිදුකිරීම ඇතුළු විවිධ වංචා හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳ විගණනයේදී තොරතුරු අනාවරණ වී ඇති බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාල ප්‍රදේශය බාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් දැනුම්වත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ජාතික විගණන කාර්යාලීය ආරංචි පැවසුවා. 

එවැනි සිදුවීම්වලින් අහිමිවූ මුදල් යළි අයකර ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන්ද මේ වන විට සාකච්ඡා සිදුවන අතර, ඊට අදාලව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමටද එම කාර්යාලය පියවර ගෙන තිබෙනවා. COMMENTS


TOP STORIES


පිළියන්දල ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ සේවකයින් 18 කට කොරෝනා

පිළියන්දල ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුලු සේවකයින් 18 දෙන

02 Aug 2021 | 3:00 PM 10


රවීට එරෙහි අල්ලස් නඩුවේ සාක්ෂි විභාගයට දින වෙන් වෙයි

02 Aug 2021 | 3:00 PM 10


කොවිඩ් මරණ සමස්තය මෙන්න

02 Aug 2021 | 12:30 PM 13


රට විවෘත කිරීම අනතුරුදායකයි

02 Aug 2021 | 12:30 PM 14


COVID -19 UPDATE

304,202

30 JULY 2021 - 10.00AM


FEATURES