බිඳවැටුණු සබඳතා යළි සක්‍රිය කෙරේ

27 Jul 2021 | 11:45 AM 45උතුරු සහ දකුණු කොරියානු රාජ්‍යයන් අතර විසන්ධි කරන ලද දුරකතන සන්නිවේදන සම්බන්ධතාව යළි ස්ථාපනය කර තිබෙනවා. දකුණු කොරියානු ජනාධිපති කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ දෙරට අතර විශ්වාසය සහ සබඳතා වැඩි දියුණු කරලීම සඳහා දෙරටේම නායකයින් එකඟ වූ බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ සිට දෙපාර්ශ්වය අතර ලිපි හුවමාරුවක් සිදු වූ බවද අදාළ වාර්තා සඳහන් කර තිබෙනවා.
දෙපාර්ශ්වය අතර පැවති සමුළුවක් බිඳවැටීමෙන් අනතුරුව පසුගිය වසරේ ජූලි මාසයේ දෙරට අතර සන්නිවේදන ඇමතුම් මාර්ගය අවහිර කිරීමට කටයුතු කළා.

 
 COMMENTS


TOP STORIES


රැවුල කැපීම තහනම් කෙරේ

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ හෙල්මන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ වැසියන්ට රැවුල කැපීම තහනම් කර තිබෙනවා. මේ අන

27 Sep 2021 | 10:45 AM 24


තෙවන මාත්‍රාවකට අනුමැතිය

26 Sep 2021 | 3:45 PM 27


ප්‍රාන්ත දෙකකට අනතුරු ඇගවීමක්

26 Sep 2021 | 3:30 PM 107


කොවිඩ් මඩින්න තවත් එන්නතක්

26 Sep 2021 | 12:30 PM 47


COVID -19 UPDATE

510,040

24 SEP 2021 - 09.00AM


FEATURES