භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අනිද්දා

(suraj alwis )

02 Aug 2021 | 12:00 PM 35රුපියල් මිලියන 46,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් අනිද්දා සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ දින 91 කින් කල් පිරෙන මිලියන 14,000 ක බිල්පත් සහ දින 182 කින් කල් පිරෙන මිලියන 18,000 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මෙහි දී වෙන්දේසි  කිරීමට නියමිතයි. එමෙන්ම දින 364 කින් කල් පිරෙන මිලියන 14,000 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රමාණයක්ද වෙන්දේසි කිරීමට නියමිතයි.COMMENTS


TOP STORIES


සහල් මිල පාලනය ඉවත් කරයි

සහල් සඳහා පනවා ඇති උපරිම තොග සහ සිල්ලර මිල ගණන් ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනය වහාම අවලංගු කිරීමට කැබිනට් ම

28 Sep 2021 | 7:30 AM 15


ලෝක ජලභීතීකා දිනය අදයි

28 Sep 2021 | 7:30 AM 13


අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිල වැඩිවීමක් නැහැ - වරායේ සිරවූ ද්‍රව්‍ය නිදහස් කරගන්න මහ බැංකුවෙන් මුදල්

28 Sep 2021 | 7:30 AM 15


ජී.එස්.පී දෙන්න ආව යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිතයින් අද වැඩ අරඹයි

28 Sep 2021 | 7:30 AM 14


COVID -19 UPDATE

510,040

24 SEP 2021 - 09.00AM


FEATURES