"බලපත්‍රලාභී බැංකුවලට රුපියල අවප්‍රමාණය කරන ලෙස දැනුම් දී නැහැ" - මහ බැංකුව

18 Aug 2021 | 11:15 AM 150ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය කරන ලෙස බලපත්‍රලාභී බැංකු වලට කිසිදු දැනුම් දීමක් කර නැතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අවධාරණය කරනවා. එලෙස හුවමාරු වන පණිවිඩ සඳහා කිසිදු පදනමක් නොමැති බවත්, විනිමය අනුපාතය තීරණය කිරීමේදී මහ බැංකුව සිය ස්ථාවරයේ හෝ මෙහෙයුම් විධිවිධානවල කිසිදු වෙනසක් සිදු කර නොමැති බවත් මහ බැංකුව දන්වා සිටිනවා.

මේ අනුව සමාජ හා සම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය හරහා සංසරණය වන අසත්‍ය හා නොමග යවන සුලු තොරතුරු මත රඳා නොසිටින ලෙසයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ඕනෑම නිල නිවේදනයක් අධිපතිවරයා, නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා හෝ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි වෙනත් ඕනෑම බලයලත් නිලධාරියෙකු ගේ නම සහ තනතුරු මගින් හදුනාගත හැකිවන පරිදි නිකුත් කෙරෙන බව ද අදාළ නිවේදනයේ සඳහන්. COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 154


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 167


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 200


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 167FEATURES