අද ඇත්තේ ආහාර මාෆියාවක්

06 Sep 2021 | 2:45 PM 181අද රටේ තියෙන්නේ ආහාර හිඟයක් නොව ආහාර මාෆියාවක් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (6) පැවසුවා ඔහු පවසන්නේ.

රටේ සහල්, එළවළු හෝ වෙන කිසිදු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක හිඟයක් නැති බවයි

ඔහු මෙසේ පැවැසුවේ හදිසි නීති රෙගුලාසි පිළිබඳ විවාදයේදීය.COMMENTS


TOP STORIES


චීන සහල් තොගය භාර ගැනේ

චීනය ප්‍රදානය කරන මෙට්‍රික් ටොන් 10000 ක සහල් තොගයේ පළමු කොටස චීන තානාපති කාර්යාලය විසින් අධ්‍යාප

29 Jun 2022 | 11:45 AM 8


ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය වැසෙයි

29 Jun 2022 | 10:45 AM 7


වැලි මැසි රෝගී තත්ත්වයේ වර්ධනයක්

29 Jun 2022 | 10:45 AM 9


දිනපතා පුවත් පත් බෙදා හැරිමත් නතර කෙරේ

29 Jun 2022 | 10:15 AM 10FEATURES