ලෝක බැංකුවෙන් සහනයක්

(sulochana dharmarathne )

01 Oct 2021 | 3:30 PM 120ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 500 ක් අනුමත වී තිබෙනවා. 
 
ලෝක බැංකුවේ විධායක මණ්ඩලය අදාළ අනුමැතිය ඊයේ ලබා දුන් බව සඳහන්.
 
ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු හා ඊට අනුබද්ධිත කෘෂිකාර්මික සේවා දියුණු කිරීම සඳහා මෙම මුදල් අනුමත තිබෙනවා. 
 
එමෙන්ම දේශගුණික බලපෑම්වලට ඔරොත්තු දෙන මාර්ග පද්ධතියක් සැකසීම යටතේ එම ණය මුදල් අනුමත කර තිබෙන බව සඳහන්. මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ තෝරා ගත් දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජීවත් වන මිලියන 16 ක ජනතාවට ප්‍රතිලාභ හිමවනු ඇති. COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 132


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 141


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 170


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 147FEATURES