ඉහළ ගිය වෙළෙඳ භාණ්ඩ ආනයන විදයම

(sulochana dharmarathne )

21 Oct 2021 | 10:30 AM 137මෙම වසරේ පළමු මාස අටේ දී ආනයනය වියදම 30.7 % කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මේ අනුව පෙර වසරේ පළමු මාස අටේ දී අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 10,257 ක් වූ ආනයන වියදම මෙම වසරේ පළමු මාස අටේ දී අමෙරිකානු ජොලර් මිලියන 13411 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

එමෙන්ම අපනයන ආදායම වර්ධන වූ වේගයට වඩා වැඩි වේගයකින් ආනයන වියදම ඉහළ යාම නිසා මෙම වසරේ පළමු මාස අටේ වෙළෙඳ හිඟය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 5509 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පෙර වසරේ පළමු මාස අටේ දී වාර්තා වූ වෙළෙඳ හිඟය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3812 ක් බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත්තේ. COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 132


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 141


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 170


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 147FEATURES