ඉතිහාසගත වූ කොටස් වෙළෙඳපොල

(sulochana dharmarathne )

22 Oct 2021 | 9:45 AM 142කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 9800 සීමාව ඉක්මවා යාමට ඊයේ දිනයේ දී සමත් වුණා.
 
සියලු කොටස් මිල දර්ශක ඒකක 9881.50 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව ඒකක 177.36 ක වර්ධනයක් වනවා.
 
එය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියයට 1.78 ක වර්ධනයක් වන බවයි කොටස් වෙළෙඳපොල වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. 
 
මේ අනුව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල ඉතිහාසයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 9800 සීමාව ඉක්මවා දිනයේ ගනුදෙනු අවසන් කළ පළමු අවස්ථාව මෙය ලෙසයි ඉතිහාසයට එක්වුණේ.COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 132


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 141


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 170


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 147FEATURES