විසිතුරු මල් අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

(sulochana dharmarathne )

10 Nov 2021 | 9:45 AM 144මෙම වසරේ ගත වූ පළමු මාස හතක කාලය තුළ විසිතුරු මල් සහ පත්‍ර අපනයනය තුළින් කෝටි 173 ක ආදායමක් ලබා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

2016 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා වූ කාලය තුළ මෙම ක්ෂේත්‍රයේ අපනයන ආදායමේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ 2020 වසරේ දී ඩොලර් 11,309,748 ක්ද, මෙම වසරේ ජූලි මාසය දක්වා වූ කාලය තුළ ඩොලර් 8,760,743 ක ආදායමක් උපයා තිබෙනවා. COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 132


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 141


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 170


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 147FEATURES