කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

(sulochana dharmarathne )

17 Nov 2021 | 9:45 AM 147



කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක  11,000 සීමාව ඉක්මවා යාමට ඊයේ දිනයේ දී සමත්වුණා. 

මේ අනුව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල ඉතිහාසයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 11,000 ක සීමාව ඉක්මවා ගනුදෙනු අවසන් කළ පළමු අවස්ථාව මෙය ලෙස ඉතිහාසයට එක්වන බව සඳහන්. 

දිනය නිමා වන විට කොටස් වෙළෙඳපොලේ දියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 11,008.33 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එය පෙර දිනයට සාපේක්ෂව සියයට 2.38 ක වර්ධනයක් වන බවයි තොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල පැවසුවේ.



COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 131


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 141


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 170


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 147



FEATURES