පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

(sulochana dharmarathne )

19 Nov 2021 | 12:30 PM 171පුවක් විදෙස් රටවලට යොමු කිරීමෙන් ජනවාරි මාසයේ සිට ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා ඉහළ ආදායම් උපයා ඇතැයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඒ පී හීන්කෙන්ද මහතා පවසනවා.

මේ අනුව එම ආදායම රුපියල් මිලියන 7986 ක් බව සඳහන්. 

පසුගිය මාසවල පුවක්වල මිල ගණන් ඉහළ ගියද මෙම මාසයේ සිට එම මිල ගණන් යළිත් පහළ යනු ඇති බවයි ඒ මහතා සඳහන් කළේ. 

එමෙන්ම මේ දිනවල කරුංකා පුවක් කිලෝවක් රුපියල් 1100 කට සහ ගෙඩියක් රුපියල් 7 කට ගොවියන්ගෙන් මිලදී ගන්නා බවයි ඒ පී හීන්කෙන්ද මහතා පැවසුවේ.COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 132


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 142


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 171


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 147FEATURES