ඉන්ධන ආනයන වියදම 36.3 % කින් නගියි

(sulochana dharmarathne )

25 Nov 2021 | 11:30 AM 37මෙම වසරේ පළමු මාස නවයේ දී ඉන්ධන ආනයන වියදම 2020 වසරේ පළමු මාස නවයට වඩා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2596.8 ක් දක්වා සියයට 36.3 කින් වර්ධනය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

මෙම වසරේ පළමු මාස නවයේ දී ඉන්ධන ආනයන වියදම් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 691.7 කින් වර්ධනය වී ඇති බවයි මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.

එමෙන්ම 2020 වසරේ දී පළමු මාස නවයේ ඉන්ධන ආනයන වියදම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1905.2 ක් බව සඳහන්.

බොර තෙල් ආනයන වියදම අමෙරිකානු ජොලර් මිලියන 516.4 ක් දක්වා සියයට 14.5 කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මීට අමතරව පිරිපහදු කළ ඛනිජ තෙල් ආනයන වියදම් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1911.3 ක් දක්වා සියයට 46 කින් වර්ධනය වී ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත්තේ.COMMENTS


TOP STORIES


ගෑස් පිපිරීමේ අවදානම පාසලටත්

දිවයින පුරා සිදුවන ගෑස් පිපිරීම් පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගැනීමේදී පාසල් පද්ධතියටද එවැනි අවදානමක් මතුව ඇත

03 Dec 2021 | 7:00 AM 26


නාවුක ධීවර ප්‍රජාවටයි මේ දැනුම් දීම

03 Dec 2021 | 7:00 AM 19


ගෑස් භාවිත කරන අය විශේෂයෙන් බලන්න

03 Dec 2021 | 6:45 AM 23


ඉහළ ගිය ආසාදිතයින් හා මරණ ගණන

02 Dec 2021 | 7:00 PM 62


COVID -19 UPDATE

564,733

02 DEC 2021 - 09.00AM


FEATURES