බෝපත්ඇල්ල නැරඹුම් ගාස්තු ඉහළට

(sulochana dharmarathne )

25 Nov 2021 | 11:45 AM 332022 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බෝපත්ඇල්ල නැරඹුම් ගාස්තුව ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. 

කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශ කළේ දේශීය සංචාරකයින් සඳහා පෙර පැවති නැරඹුම් මුදල රුපියල් 20 ක් වන අතර එම මුදල රුපියල් 50 ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

මීට අමතරව විදෙස් සංචාරකයින්ගෙන් රුපියල් 3000 ක් අය කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් බෝපත්ඇල්ල නැරඹුම් ගාස්තුව වන්නේ රුපියල් 10 ක් පමණක් වන බවයි කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. COMMENTS


TOP STORIES


බන්ධනාගාර ගතවූවන් වැඩි පිරිසක් තරුණයින්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවලට ඇතුළත් කෙරෙන වැරදිකරුවන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් වයස අවුරුදු 30 ත් 39 ත් අතර

03 Dec 2021 | 9:45 AM 19


ලිට්රෝ ගෑස් බෙදාහැරීම නවත්වයි - ලාෆ් ගෑස් බෙදාහැරීම අඛණ්ඩව

03 Dec 2021 | 7:45 AM 27


ගෑස් පිපිරීමේ අවදානම පාසලටත්

03 Dec 2021 | 7:00 AM 27


නාවුක ධීවර ප්‍රජාවටයි මේ දැනුම් දීම

03 Dec 2021 | 7:00 AM 19


COVID -19 UPDATE

564,733

02 DEC 2021 - 09.00AM


FEATURES