මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

(sulochana dharmarathne )

03 Dec 2021 | 11:30 AM 142මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් 31 වනදා සිට මෙරට මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් රුපියල් කෝටි 4873 ක ආදායමක් උපයා ගෙන තිබෙනවා. 

ඉස්සන් හා කකුළුවන් අපනයනයෙන් මෙවර වැඩිම ආදායම හිමිවූ බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පැවසුවේ. 

2020 වසරේ දී වාර්තා කළ සමස්ත අපනයන මත්ස්‍ය ආදායම රුපියල් කෝටි 4300 ක් වන අතර මෙවර එම ආදායම ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 132


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 142


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 170


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 147FEATURES