කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

(sulochana dharmarathne )

08 Dec 2021 | 10:15 AM 132ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ පෝලන්ත තානාපති මහාචාර්ය ඇඩම්ස් බරාකුස්කි මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා හමු වී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මේ අනුව පෝලන්ත ආයෝජකයින් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක් සූදානම් කීරිමට ද දෙපාර්ශවය එකඟ වූයේ පෝලන්ත තනාපතිවරයා හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී හමු වූ අවස්ථාවේදීයි.

මෙම හමුවේදී මෙරට කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන පෝලන්තයට අපනයනය කිරීම හා දෙරට අතර කෘෂි නිෂ්පාදන හුවමාරු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පෝලන්ත තානාපතිවරයාගේ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා.

පෝලන්තයේ දියුණු කෘෂි තාක්ෂණය මෙරටට ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද මෙම හමුවේදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරුණු බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. 

 COMMENTS


TOP STORIES


කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ආයෝජනයට පෝලන්තයේ කැමැත්ත

ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන  ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ප

08 Dec 2021 | 10:15 AM 132


මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඉහළ ආදායමක්

03 Dec 2021 | 11:30 AM 141


පුවක් රට යවා ඉහළ අදායමක්

19 Nov 2021 | 12:30 PM 170


කොටස් වෙළෙඳපොලෙන් තවත් වාර්තාවක්

17 Nov 2021 | 9:45 AM 147FEATURES