Browsing: Mahawali

ඇඹිලිපිටිය මහවැලි ඉඩම්වල මැණික් ගැරීමේ කටයුතු සඳහා ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කොමිෂන් සභාව සමඟ සාකච්ඡා කොට අවසර ලබාදීම පිළිබඳ සාකච්චා…