Browsing: Port workers are still protesting against the government’s new tax policy

රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව වරාය සේවකයින් අදත් විරෝධතාවයක නිරත වුණා. ඒ වරාය ප්‍රධාන පිවිසුම අසලදියි. විරෝධතාව පාලනය කිරීම සඳහා…